امید سرگردان نزد گروهی گرانبهاست؛
اما نزد گروهی دیگر جز فریب آرزوهای دور و دراز نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
ladylove16
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۳۹
atena1987
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۴۰
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۸