امید سرگردان نزد گروهی گرانبهاست؛
اما نزد گروهی دیگر جز فریب آرزوهای دور و دراز نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
ladylove16
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۹
atena1987
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۱۰
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۸