امید سرگردان نزد گروهی گرانبهاست؛
اما نزد گروهی دیگر جز فریب آرزوهای دور و دراز نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
ladylove16
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۳۹
atena1987
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۴۰
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۸