۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۰۴
holy.mary
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۷
hamid1994
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۲۷
s@sahar
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۳
zahra_hassani
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۷
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۷
Elham
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۷