بی آنکه دهان باز کند، چشمانش را مثل خاکستر با تمام قدرت دیدش به من می‌دوخت، و هر بار تغییرم می‌داد و کمی بیشتر به آنچه می‌خواست تبدیلم می‌کرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۰۱
Ali
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۲