و در لحظات بد به دست‌هایشان وفادار مانده بودند، دست‌هایی که آدم نمی‌توانست بگوید چه چیزی را می‌دهند و چه چیزی را تنگ در آغوش می‌گیرند، آن قدر که همه چیز مغشوش بود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۴۵