می‌گفت به من غبطه می‌خورد که هر روز بیدار می‌شوم و یک کار مهم برای انجام دادن، دارم. او باور نمی‌کرد که من به او غبطه می‌خورم که هر روز بلند می‌شود و کاری را می‌کند که دلش می‌خواهد. برقصد، شعر بخواند یا قدم بزند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۳
s@sahar
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۵۰
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷