_ عزیزم خطر بزرگی ما را تهدید می‌کند.
زن گفت:
_ این یعنی این که تو مرا دوست نداری.
_ اما تو می‌دانی که چقدر دوستت دارم.
_ وقتی از روی عقل حرف می‌زنی یعنی که دیگر مرا دوست نداری.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۶
holy.mary
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۵۷
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷