با خود گفت: آپاندیس. کلیه ی از جا کنده شده و سرگردان؟نخیر،صحبت این چیزها نیست. صحبت از زندگی…و مرگ است. پیش از این زندگی بود،ولی دارد می‌رود. می رود و من نمی‌توانم نگهش دارم
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۶
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷