با خود گفت: آپاندیس. کلیه ی از جا کنده شده و سرگردان؟نخیر،صحبت این چیزها نیست. صحبت از زندگی…و مرگ است. پیش از این زندگی بود،ولی دارد می‌رود. می رود و من نمی‌توانم نگهش دارم
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۵۶
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷