یکی بالای سرش گفت: تمام کرد!
ایوان ایلیچ گفته او را شنید و آن را در روح تکرار کرد. در دل گفت: مرگ هم تمام شد. دیگر از مرگ اثری نیست.
نفسی عمیق کشید، اما نفسش نیمه کاره ماند. پیکرش کشیده شد و مرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷