یکی بالای سرش گفت: تمام کرد!
ایوان ایلیچ گفته او را شنید و آن را در روح تکرار کرد. در دل گفت: مرگ هم تمام شد. دیگر از مرگ اثری نیست.
نفسی عمیق کشید، اما نفسش نیمه کاره ماند. پیکرش کشیده شد و مرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۳ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۶
Ali
‫۲ سال قبل، شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷