نتیجه اخلاقی همیشه یک چیز بود:
اگر بدون فکر کردن از باور عامه ی مردم پیروی کنی ، مرگ ناگهانی و هولناک در انتظار توست.
سالها وحشت داشتم از اینکه درباره ی چیزی با کسی موافقت کنم ، حتا اینکه ساعت چند است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۶
holy.mary
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۹
arash_phdk
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۱