۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۲۶
Ali
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۴۶
holy.mary
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۸