حالا که تنها همدستم را هم از دست داده بودم فقط دلم میخواست پنهان شوم، ولی کثافت ماجرا این بود که در شهرهای کوچک چیزی به اسم گمنامی وجود ندارد. بدنامی چرا، گمنامی، نه.
واقعا خیلی مزخرف است که نمیتوانی در خیابان راه بروی بی اینکه کسی به تو سلا کند یا لبخند بزند. بهترین کاری که میشود کرد این است:
جاهایی را که همه بدشان می‌آید پیدا کنی و بروی آنجا.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
arash_phdk
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۱
zahralabbafan
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۹