۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۹
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۵۰