به نظر من سیاستمداران یک مشت زخم پر از چرک هستند. وقتی به سیاستمداران کشورمان استرالیا نگاه می‌کنم باورم نمی‌شود این موجودات غیر قابل تحمل واقعا انتخاب شده اند. پس چه می‌توانیم درباره ی دموکراسی بگوییم جز این که نظامی است که نمی‌تواند کاری کند مردم مسئولیت دروغ هایشان را بپذیرند؟ حامیان این نظام ناکارآمد می‌گویند، خب، موقع رأی گیری حسابشان را برسید! ولی چه طور می‌توانیم چنین کاری کنیم وقتی تنها رقیب انتخاباتی یک احمق بی شرف، یک غیر قابل انتخاب دیگر است و مجبوریم دندان قروچه کنان باز هم به یک مشت دروغگوی دیگر رأی بدهیم؟ بدترین چیز آتئیست بودن این است که براساس اعتقادات نداشته ام می‌دانم تمام این بی پدرها هیچ عقوبتی در دنیای دیگر نخواهند دید. تمام شان قسر در خواهند رفت. این خیلی ناراحت کننده است؛ هر چه را بکاری درو نمی‌کنی، هر چه بکار همان جا که کاشته ای، باقی می‌ماند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۴
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۰
Moses
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۸
💟💟💟
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۴