دموکراسی همینش جالب است: می‌توانی به شکل مشروع وارد مجلس شوی درحالیکه هنوز ۴۹. ۹ درصد از مردم کوچه و بازار با تردید و نفرت نگاهت می‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۲
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۰
pania
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۰۸