دموکراسی همینش جالب است: می‌توانی به شکل مشروع وارد مجلس شوی درحالیکه هنوز ۴۹. ۹ درصد از مردم کوچه و بازار با تردید و نفرت نگاهت می‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۲
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۰
pania
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۸