۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۴۰
Mehrdad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۸
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۰
Moses
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۲۷