۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۸
sokoot
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۵
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۲
كتابخانه گوگولي
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۱