۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۵۹
docharane
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۲۹
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۴