۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۵۹
pania
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷
HouriehEbrahimi
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۳۵