خلاقیت حقیقی انسان را به انزوا می‌کشاند و چیزی می‌طلبد که تنها با کاستن از لذت زندگی به دست می‌آید.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۰
docharane
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۲۸
pania
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷
Faruogh
‫۱۸ روز قبل، شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۲۱