غرور؛ اوّلین چیزیه که باید توی زندگی از شرّش خلاص بشی. غرور، برای اینه که حسّ خوبی نسبت به خودت داشته باشی. مثل این می‌مونه که یه کُت، تنِ یه هویجِ پلاسیده بکنی و ببریش تئاتر و وانمود کنی که آدم مهمّیه.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۵
pania
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۰۷
Fateme98
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۰