تجربه‌ی آلدو از زمان. نسخه‌ی او از "گذشته" ، "حال" و "آینده" این است: "خاطره‌ی درد" ، "درد" و "انتظار درد"
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۱
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۰۲
zahralabbafan
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۲