تجربه‌ی آلدو از زمان. نسخه‌ی او از "گذشته" ، "حال" و "آینده" این است: "خاطره‌ی درد" ، "درد" و "انتظار درد"
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۱
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۳۲
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۲