زمانی که کودکی می‌خندد، باور دارد که تمام ِ دنیا در حال خندیدن است، و زمانی که یک انسان ناتوان را خستگی از پای درمی‌آورد، گمان می‌برد که خستگی، سراسر جهان را از پای درآورده است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۴۱
hedgehog
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۴
dokhtar_sheytoon
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۰
Mehrabad
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۰