زمانی که کودکی می‌خندد، باور دارد که تمام ِ دنیا در حال خندیدن است، و زمانی که یک انسان ناتوان را خستگی از پای درمی‌آورد، گمان می‌برد که خستگی، سراسر جهان را از پای درآورده است.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۴۱
hedgehog
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۴
dokhtar_sheytoon
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۰
Mehrabad
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۰
💟💟💟
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۳۱