زمانی که کودکی می‌خندد، باور دارد که تمام ِ دنیا در حال خندیدن است، و زمانی که یک انسان ناتوان را خستگی از پای درمی‌آورد، گمان می‌برد که خستگی، سراسر جهان را از پای درآورده است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۱۱
hedgehog
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۴
dokhtar_sheytoon
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۰
Mehrabad
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۰