وقتی وارد اتاق شد، قبل از همه تابلویی توجهش را جلب کرد… تابلوی چند پرنده‌ی تنها که روی قفسی خالی نشسته و به افقی دور خیره شده‌اند… برای نخستین بار احساس کرد که پرنده‌ها به این می‌اندیشند که آیا پرواز کنند یا به قفس برگردند
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۴
docharane
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۷