وقتی کسی به غمناک‌ترین رازش اعتراف می‌کند نباید لحظه را با حرف زدن از این‌در و آن‌در خراب کنی یا با پرسیدن سوالی غیر از آن سوالی که طرف ازت انتظار دارد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۶
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۹
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۴۶
Elham
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۴