وقتی کسی به غمناک‌ترین رازش اعتراف می‌کند نباید لحظه را با حرف زدن از این‌در و آن‌در خراب کنی یا با پرسیدن سوالی غیر از آن سوالی که طرف ازت انتظار دارد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۶
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۱۹
docharane
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۱۶
Elham
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۴