معلمی در وجود آدم رسوخ می‌کند، یک آتش‌نشان موقع شام دیگر آتش‌نشان نیست، ولی یک معلم تک‌تک سلول‌های بدنش معلم است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۵
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۹
Elham
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۴