اگر باور دارید که آدم می‌تواند با نیروی اراده دوباره راه برود و هرکس که روی پا نمی‌ایستد بی‌عرضه است و پروردگارتان تا این حد بدون تبعیض معجزه می‌کند، رک‌و‌راست به‌تان می‌گویم یک عوضی بیش‌تر نیستید. این‌که بقیه‌ی آدم‌ها هم درد می‌کشند بی‌رحمانه‌ترین تسلایی است که می‌شود به کسی داد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۱۹
Parviz
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۹
hedgehog
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۱۷
💟💟💟
‫۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۲