اگر باور دارید که آدم می‌تواند با نیروی اراده دوباره راه برود و هرکس که روی پا نمی‌ایستد بی‌عرضه است و پروردگارتان تا این حد بدون تبعیض معجزه می‌کند، رک‌و‌راست به‌تان می‌گویم یک عوضی بیش‌تر نیستید. این‌که بقیه‌ی آدم‌ها هم درد می‌کشند بی‌رحمانه‌ترین تسلایی است که می‌شود به کسی داد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۹
Parviz
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۹
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۷