به هر جایی که رفته ام، خیال کرده ام در جای دیگه ای هستم… این باعث میشه که آدم در هیچ جایی نباشه… با این حساب، من در هیچ جایی نبوده ام… پس این جا هم نیستم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۱
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۵
s@sahar
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۸