از لطف کردن متنفرم. از مردمی هم که به لطف کردن افتخار می‌کنند متنفرم. ادم‌های از خود متشکری که با بخشیدن چند سنت ادعای مهربانی می‌کنند. آنها نفرت انگیزند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۰
Ali
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۸
Parviz
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۲
roxanaa
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۵۵