تمام دنیا مثل یک فاضلاب بزرگ است که هر چقدر دست و پا بزنی باز هم از روی تپه‌های کثیفش لیز می‌خوری و به جای اولت باز می‌گردی؛ اما در دنیا چیزی برجسته و مقدس وجود دارد، آن هم یکی شدن دو موجود ناقاص و بسیار بد است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۷
Elham
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۹