۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۵۰
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۶
atena1987
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۰