نگاهش به من چون نگاه موسیقیدانی پیش از شروع به نواختن به سازش بود، احساس درک و بالاتر قرار داشتن، احساس می‌کردم چنان درونم را می‌بیند که گویی جزئی از او هستم. و چقدر دوست داشتم سازی باشم که او می‌نوازد!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۹
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۵
atena1987
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۰