خدا، ما انسان‌ها را شبیه به خود نساخته؛ این ما هستیم که خدا را شبیه خود تصور می‌کنیم
ما تصور می‌کنیم که او موجودی شبیه به ماست ، دعاهای ما را می‌شنود و به آنچه آرزو می‌کنیم اهمیت می‌دهد
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۳
Parviz
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۲۰
Moses
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۴
atena1987
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۱۸