خدا، ما انسان‌ها را شبیه به خود نساخته؛ این ما هستیم که خدا را شبیه خود تصور می‌کنیم
ما تصور می‌کنیم که او موجودی شبیه به ماست ، دعاهای ما را می‌شنود و به آنچه آرزو می‌کنیم اهمیت می‌دهد
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۳
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۰
Moses
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۴
atena1987
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۴۸