پدر اورهان را بغل کرد، دستش را به همه نشان داد که مشت شده بود و نمی‌شد بازشان کرد. به خصوص در خواب، پدر گفت: “به این دست‌ها نگاه کنید. این پسر مال جمع کن میشود. زندگی مرا توی مشتش می‌گیرد. پسر من است. اورهان
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۵۴
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۱۴