۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۷
Parviz
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۲۱
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۴