اگر هنگام نگاه کردن به آنها احساس غم نمی‌کردم غمگین به این خاطر که آنها حقیقت را نمی‌دانند ومن کاملا از آن با خبرم… آه چقدر سخت است که تنها فردی باشی که حقیقت را می‌داند! ولی دیگران آن را نمی‌فهمند…آن را نمی‌فهمند
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۲
docharane
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۳
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۵۷