من تقریبا از فکر کردن دست کشیده بودم ؛ هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. اگر حداقل مشکلاتم را حل کرده بودم آه ، حتی یکی از آنها را حل نکردم و چقدر زیاد بودند. اما چون دیگر نگران مشکلات نبودم همه ی مشکلاتم ناپدید شدند! و از آن پس بود که حقیقت را دریافتم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۲
docharane
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۳
hedgehog
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۵۶
💟💟💟
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۲۸