من تقریبا از فکر کردن دست کشیده بودم ؛ هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. اگر حداقل مشکلاتم را حل کرده بودم آه ، حتی یکی از آنها را حل نکردم و چقدر زیاد بودند. اما چون دیگر نگران مشکلات نبودم همه ی مشکلاتم ناپدید شدند! و از آن پس بود که حقیقت را دریافتم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۲
docharane
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۳
hedgehog
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۲۶
💟💟💟
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۵۸