حتی متخصصین شکنجه هم وقتی به خانه می‌روند فرزندانشان را می‌بوسند و یا حتی توی سینما گریه می‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۶
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۹
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۷