حتی متخصصین شکنجه هم وقتی به خانه می‌روند فرزندانشان را می‌بوسند و یا حتی توی سینما گریه می‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۶
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۹
docharane
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۷