۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۷
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۴۲
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۴
Mahkame
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۴