۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۷
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۴۲
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۴
Mahkame
‫۲۵ روز قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۴