۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۱۰
docharane
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۶
holy.mary
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۳
Mahkame
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۴