۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۰
docharane
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
holy.mary
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۳
Mahkame
‫۲۲ روز قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۴