۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۰
docharane
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
holy.mary
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۳