۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۳
holy.mary
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۲