۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۶
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۳
holy.mary
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۲
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۳