وقتی متولد می‌شویم، قراردادی را برای زندگی امضا می‌کنیم، اما سال‌ها بعد، زمانی می‌رسد که از خود سوال می‌کنیم چه کسی این قرارداد را به جای من امضا کرده است؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۴
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۷
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۳