او خود دختری معمولی است. ولی اگر ریشه‌های تاریخی‌اش را دریابد، کمی کمتر معمولی خواهد بود. در این کره‌ی خاکی چند سالی بیش نخواهد زیست. ولی اگر تاریخ بشریت تاریخ حیات خود اوست، وی به تعبیری زنی چند هزار ساله است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۵۱
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۳