۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۶
hedgehog
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۳۲
docharane
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۶