۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۶
hedgehog
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۳۲
docharane
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۶