۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۵
docharane
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۵
كتابخانه گوگولي
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۷
Sunrise
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۰