۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۵
docharane
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۵
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۷
Sunrise
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۰