۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۵
docharane
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۵
كتابخانه گوگولي
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۷
Sunrise
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۰