ما از مرگ میترسیم ولی ترس واقعی بیشترمان از اینست که این شتر در خانه شخص دیگری بخوابد. همیشه بزرگترین ترسمان از اینست که مرگ سراغمان نیاید و در این دنیا تک و تنها بمانیم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۵۶
Parviz
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۲۳
Mehrabad
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۷