شنیده بودم که وقتی آدم عزیزش را از دست می‌دهد اگر به خاکش نسپارد و به چشم نبیند که به خاک سپرده می‌شود دلش از او کنده نمی‌شود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۲
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۴
zahralabbafan
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۰
Socrates
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۶