نویسنده‌های خوب بارها زندگی رو لمس میکنن. متوسطا یه انگشت بهش میزنن. بدا بهش تجاوز میکنن و ولش میکنن برای مگسا
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۳
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۴
hedgehog
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۴
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۳