نویسنده‌های خوب بارها زندگی رو لمس میکنن. متوسطا یه انگشت بهش میزنن. بدا بهش تجاوز میکنن و ولش میکنن برای مگسا
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۳
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۴
hedgehog
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۴
docharane
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳