اگر بخواهیم جنگ سه ابر قدرت را با معیارهای جنگ‌های قبلی بسنجیم ،می بینیم که فقط خود را فریب داده ایم. این جنگ ،جنگ حیواناتی است که نحوه ی قرار گرفتن شاخ هایشان آن‌ها را از درگیری با یکدیگر منصرف می‌کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۱
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۳