یک طبقه‌ای بر این کشورها حکومت می‌کنه که کودنه، هیچ‌چیزی نمی‌فهمه، هرگز هم نمی‌تونه بفهمه. به این علته که ما گرفتار این جنگ هستیم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۵
jhamid93
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۶
holy.mary
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۳
docharane
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲
💟💟💟
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۱:۲۶