۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Rita
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۸
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۰
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۷
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۳