۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Rita
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۸
docharane
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۷
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳